Disclaimer

Op deze pagina vindt u de disclaimer van www.IntegratedWorks.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Integrated Works (IW). We bieden de informatie op onze website aan onder voorbehoud van wat er in deze disclaimer vermeld staat.

Intellectueel eigendom

De informatie op deze website is eigendom van Integrated Works. Zolang deze informatie niet gekopieerd, verspreid, of op een andere manier gebruikt of misbruikt wordt, is deze gratis toegankelijk voor bezoekers van de website. Het intellectueel eigendom van content en informatie op deze website berust bij IW en dus is het zonder expliciete toestemming van IW niet toegestaan deze teksten en andere content afkomstig van de website te hergebruiken.

Juistheid van informatie

Via deze website verstrekken we informatie over de producten die Integrated Works aanbiedt en de diensten die Integrated Works verleent. We streven ernaar deze informatie zo kloppend en actueel mogelijk te houden. Het kan echter voorkomen dat deze informatie onjuist is door programmeer- of typfouten. Integrated Works aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van onjuiste of onvolledige informatie zoals verstrekt via de website. Verder aanvaardt Integrated Works geen aansprakelijkheid voor informatie die op websites van derden staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.