Industrial IoT

OT & IT integratie in de industriële sector

De digitalisering heeft een grote impact gehad op het bedrijfsleven. De transitie is voor veel bedrijfsprocessen inmiddels wel doorgevoerd. Ook het productieproces, waar dit tot voor kort nauwelijks aan de orde was, ontwikkelt zich enorm. Digitalisering is hierin inmiddels niet meer weg te denken.

Industrial IoT

Binnen veel industriële organisaties worden nog altijd twee gescheiden netwerken gehanteerd. Een netwerk voor de elektrische signalen dat Operationele Techniek (OT) aanstuurt en een apart datanetwerk (IT). Deze gescheiden netwerken zijn echter steeds minder praktisch, omdat binnen veel organisaties blijkt dat slimme machines, de toekomst hebben. Daarom willen steeds meer organisaties deze scheiding opheffen en toewerken naar één netwerk, dat op IP-technologie is gebaseerd. Een industrial IoT netwerk.

Gebundelde krachten

De uitdaging bij het combineren van een OT en IT netwerk ligt in het realiseren van een IoT netwerk dat de krachten van beide omgevingen combineert. Stelt u zich bijvoorbeeld eens voor dat een machine binnen een productieproces sensortechnologie gebruikt om vast te stellen of een onderdeel aan vervanging toe is. Als deze sensortechnologie door middel van een slimme verbinding automatische analyses kan toesturen aan een machinebouwer, ontstaat een uitermate efficiënt productieproces en wordt kwaliteit gegarandeerd.

Kenniskloof

Dat gaat echter niet vanzelf. Veel organisaties krijgen te maken met een kenniskloof tussen OT-deskundigen en IT-specialisten. Zij spreken voor elkaar vaak een ‘andere taal’ en zijn onvoldoende bekend met elkaars uitdagingen, standaarden en technieken. Industrial IoT vereist een nieuwe denkwijze.

IoT-oplossingen

Integrated Works heeft jarenlange ervaring in het integreren van OT- en IT-omgevingen, in uiteenlopende industriële sectoren. Met behulp van IoT-oplossingen zorgen we ervoor dat dat operationele processen optimaal worden ondersteund en aangestuurd door intelligente IT-systemen.

Monitoring en analyse van productiedata helpen bij het identificeren van potentiële knelpunten. Dit inzicht heeft u nodig om productie- en afhandelingsprocessen verder te stroomlijnen en te optimaliseren.

Beveiliging

Industrial IoT kan een bedrijf veel meerwaarde opleveren, maar is tegelijkertijd niet geheel zonder risico. In het samenspel tussen OT en IT is de beveiliging namelijk een belangrijk, maar soms vergeten aandachtspunt. Bij het koppelen van OT-systemen aan de IT-omgeving is het van groot belang dat van meet af aan rekening wordt gehouden met securityaspecten.

Zo zijn OT-systemen vaak niet ontworpen en gebouwd met het oog op beveiliging. Wanneer dit niet meteen wordt ondervangen, kan het risico’s opleveren voor de IT-omgeving, met alle gevolgen van dien.

De meerwaarde van de juiste partner

Een succesvol Industrial IoT-traject vereist doorgaans de expertise van een gespecialiseerde partij. Het is namelijk van groot belang dat de verschillende disciplines binnen IT en OT voldoende worden beheerst. Daarnaast moet de integratie met verschillende afdelingen en schakels in de industriële keten soepel verlopen.

Integrated Works neemt bij een IoT-traject de regie volledig op zich en schakelt waar nodig deskundige partners in. Dit alles uiteraard in nauw overleg met uw eigen engineers en beheerders. Wij zorgen voor efficiënte en goed beveiligde verbindingen die uw organisatie verder helpen en waardevolle, nieuwe inzichten bieden.

Meer weten over Industrial IoT?

Vul onderstaand contactformulier in en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op. In de tussentijd verwijzen we u naar onze kennisbank, waar u veel informatie over diverse onderwerpen vindt.