SMST Designers & Constructors

SMST

Enterprise networking

Het Nederlandse bedrijf SMST, opgericht in 1990, is gespecialiseerd in het ontwerpen en bouwen van personentransport-, cargotransport- en constructiesystemen voor de offshore-industrie. De producten en diensten van SMST worden over de hele wereld ingezet door offshore wind, olie- en gasbedrijven, door de marine en door overige maritieme bedrijven. Op de vestiging in Drachten zetten de circa 150 medewerkers van SMST dagelijks hun technische expertise in om complexe opdrachten voor grote en kleine internationale klanten uit te voeren. SMST heeft een uitstekende reputatie in de markt en onderscheidt zich met de hoge kwaliteit van de geleverde systemen.

Een modern bedrijf zoals SMST is sterk afhankelijk van een vlekkeloos werkende ICT-omgeving. In 2013 was de infrastructuur en ICT-hardware aan vervanging toe.

“Het was duidelijk te merken dat het bestaande netwerk verouderd was. Niet alleen werd er geen support meer geleverd op de netwerkapparatuur, ook bleef de functionaliteit achter op overige ontwikkelingen. Het onderhoud en aanpassingen in de infrastructuur/hardware werden arbeidsintensief”, zegt Jan Haarsma, systeembeheerder bij SMST. “SMST had daarnaast een sterke groei doorgemaakt en het aantal aangesloten apparaten en de hoeveelheid data die door het netwerk afgehandeld moesten worden, namen exponentieel toe. Dat zorgde voor prestatieproblemen. Het netwerk voldeed niet meer aan de wensen en behoeftes van de organisatie.”

Goede ervaringen

Er werd in eerste instantie een selectie gemaakt uit meerdere leveranciers, waarbij echter bleek dat er moeilijk een aansluiting te vinden was tussen de geboden oplossingen en de behoeftes van de onderneming. Tijdens de selectie wees een businesspartner van SMST het bedrijf op de oplossingen van Integrated Works, toen nog onderdeel van BAM Techniek.

Jan Haarsma, systeembeheerder bij SMST: “We hebben daarop contact opgenomen en al tijdens het eerste verkennende gesprek bleek Integrated Works ons te kunnen bieden waar we naar op zoek waren. Hieruit is een uitstekende  samenwerking ontstaan. Het klikte meteen goed”

“Door ons was vooraf goed nagedacht over de eisen en kenmerken van de nieuw aan te leggen infrastructuur en over de samenstelling van het serverpark. Hier was ons contact bij Integrated Works erg enthousiast over.”, vervolgt Haarsma.

Tijdens de gesprekken met Integrated Works kwam Haarsma tot de conclusie dat de netwerkoplossingen van Cisco meer mogelijkheden en een langere levensduur zouden bieden dan het merk dat ze tot dan toe hadden gebruikt. Haarsma: “De Cisco switches staan bekend om de hoge kwaliteit en betrouwbaarheid. Van de meeste switches wordt gezegd dat ze zo’n vijf jaar meegaan; de high-end switches van Cisco kunnen tien jaar gebruikt worden. Dat is nogal een verschil voor wat betreft het beheer en de ROI. Daarnaast bood Cisco nog een aantal extra mogelijkheden en voordelen die ons ervan hebben overtuigd om iets meer te investeren. We waren dan ook meteen verzekerd van  betrouwbaarheid op de langere termijn.”

Op basis van een voorstel van Integrated Works voor de levering, de configuratie en het beheer van de gehele netwerkomgeving, werd de keuze gemaakt om te starten met twee core switches en vervolgens stapsgewijs de overige switches te vervangen. Dit proces werd eind 2013 gestart en was eind 2014 afgerond. In overleg met Integrated Works en Cisco wilde SMST vervolgens kijken naar de verdere inrichting van de netwerkomgeving, inclusief WiFi en security. Daartoe werd een complete roadmap voor de ICT opgesteld, waarin alle aspecten werden aangepakt voor de komende 5-7 jaar.

Terug naar Integrated Works

Medio 2015 zette Integrated Works de eerste stappen op weg naar zelfstandigheid. SMST heeft toen besloten om de roadmap voor ICT met eigen capaciteit en know-how verder uit te rollen.

“Na ongeveer een jaar deze route te hebben gevolgd, hebben we weer een beroep gedaan op de expertise van Integrated Works. Het was al snel duidelijk dat de verzelfstandiging goed was verlopen en dat was voor ons reden om gezamenlijk tijdens een aantal vervolgbezoeken onze roadmap te actualiseren.”

“Ze zijn eerlijk, zijn betrouwbaar, ze weten waar ze over praten en ze houden zich aan hun afspraken”, zegt Haarsma. “Producten leveren, dat kan iedereen. Het gaat juist om dat stuk support en advies wat we nodig hebben. En dat is precies waarmee Integrated Works zich onderscheidt, met dat meedenken.”

Volgende stappen

Sindsdien is er regelmatig contact tussen SMST en Integrated Works om de ICT-omgeving verder te optimaliseren en te onderhouden. Haarsma: “We hebben ieder kwartaal even overleg over hoe de zaken gaan en om te kijken waar nog verbeteringen mogelijk zijn. Als we ergens tegenaan lopen, wordt dat snel verholpen: je belt en je krijgt meteen iemand aan de lijn met kennis van zaken. Dat is erg prettig.”

“Onze roadmap wordt continu aangepast om aan de wensen van de onderneming te voldoen en om klaar te zijn voor de toekomst. Voor SMST is Integrated Works onderdeel van dit proces en we hebben het volste vertrouwen in onze samenwerking”, concludeert Haarsma.

SMST